Pracownia spirometryczna

spiro

W pracowni spirometrycznej wykonywane są badania diagnostyczne wydolności płuc dla potrzeb naszej poradni chorób płuc, poradni medycyny pracy oraz programu profilaktycznego wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc( POCHP).

Badania wykonywane są nieodpłatnie na podstawie skierowań od lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów z naszej przychodni oraz na podstawie umów z innymi placówkami.

Pracownia czynna zgodnie z harmonogramem.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Obowiązuje skierowanie wystawione przez lekarza.

Tel. 52 518 34 79

Oferujemy również usługi płatne po konkurencyjnych cenach wg cennika
dostępnego na miejscu.