Poradnia dzieci chorych

dz chore

W poradni przyjmujemy pacjentów do 18 roku życia , których rodzice lub opiekunowie prawni wybrali dla swojego dziecka w naszej przychodni lekarza pediatrę na podstawie złożonej deklaracji.

Dobro naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem.Poradnia zajmuje się kompleksową opieką nad dzieckiem, które zgłasza się do niej w przypadku każdego pogorszenia stanu zdrowia lub innych objawów niepokojących jego rodziców. Porady lekarskie są udzielane przez lekarzy specjalistów
w dziedzinie pediatrii.

Nasi lekarze systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i sympozjach. Mali pacjenci mogą więc liczyć na nowoczesną diagnostykę oraz oparte na najnowszych osiągnięciach leczenie. Dzięki przyjaznej i ciepłej atmosferze dzieci chętnie do nas przychodzą, a uśmiechy na ich buziach są  dla nas największą nagrodą.


Pacjentów przyjmują:

Katarzyna Mysłajek - Zalita - lekarz specjalista chorób dzieci
Aldona Rudzka - Gockiewicz - lekarz specjalista chorób dzieci
Ewa Demidowicz - lekarz specjalista chorób dzieci


Lekarze pracują według harmonogramu dostępnego w rejestracji

tel. 52 518 52 62


 Nasza Przychodnia świadczy w przypadkach uzasadnionych medycznie wizyty domowe dla małych pacjentów. Wizyty są przyjmowane przez lekarza po zebraniu dokładnego wywiadu od rodzica chorego dziecka.

 Uwaga!!!

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką są konsultowane przez lekarzy
w przychodni. Wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie pokazują, że takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka powikłań. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

 Lekarze wykonują wizyty domowe w dni powszednie według harmonogramu dostępnego w rejestracji. Uzgadnianie wizyt domowych w godz. 830- 1030

tel. 52 518 52 62